• Ribe Politigaard, Giørtzvej 1-3, ca. 1975-1983
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Ribe Politigaard, Giørtzvej 1-3, ca. 1975-1983. Facadefoto. Mange biler parkeret foran bygningen.
 • Solen går ned bag ejendommene i Skolegade og Grydergade i Ribe, 1975-1983
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  I forgrunden ses biler parkeret langs Skolegade ved gelænderet mod domkirken, og bagved ses lidt af Skolegade 1 og bagved liggende huse. Lige over hustagene ses solskiven. På Skolegade 1 ses mindetavlen for Jacob A. Riis.
 • Materialist Ib B. Hansen, Ribe, ca. 1980
  Personer
  Materialist Ib B. Hansen, Matas, fotograferet med en bold / kugle i hænderne, uden for indgangen til forretningen på Overdammen 8, Ribe.
 • Kunstmaler Jens Karkov med et maleri på staffeli, ca. 1975
  Personer
  Kunstmaler Jens Karkov med et maleri på staffeli.
 • Bentzons Boghandel, Mellemdammen 17, Ribe, ca. 1978
  Personer
  Bentzons Boghandel, Mellemdammen 17, Ribe. Marianne Skov Petersen sidder ved en computer et sted i forretningen.
 • Nærbillede af den todelte indgangsdør til hotel Postgaarden, 1983
  Hotel og restaurationsvæsen
  Nærbillede af den todelte indgangsdør til hotel Postgaarden, med teksten "Hotel Restaurant Postgaarden Anno 1668" på venstre halvdel, og en 4-spands postdiligence malet på højre halvdel. Øverst på højre dør ses et opslag fastgjort med tegnstifter, med teksten: Dansk Halmindustri, Weis Stue kl. 11:00
 • Facadefoto af hotel Postgaarden, Nederdammen 36, Ribe, april 1983
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Facadefoto af hotel Postgaarden, Nederdammen 36, Ribe.
 • Portrætfoto af restauratør Erik Lauridsen, Ribe, ca. 1980
  Personer
  Erik Lauridsen er fotograferet foran porten ind til gården bag hotel Postgaarden, Nederdammen 36, Ribe.
 • Restauratør Erik Lauridsen, Hotel Postgaarden, Nederdammen 36, Ribe, ca. 1980
  Personer
  Erik Lauridsen er fotograferet i restaurantens køkken i kokkeuniform.
 • 1. maj demonstration i Dagmarsgade, 1980
  Personer
  En gruppe ukendte personer i 1. maj optog i Dagmarsgade, lige ud for Vægtergade. Forreste deltager går med Dannebrog. Bag ham ses en kvinde med barnevogn. I baggrunden ses noget af Ribe-Stiftstidendes bygning, Vægtergade 1 og til højre ses indgangspartiet på Dagmarsgade 1.
 • Iver Iversens cykelforretning "Riberhus" i Saltgade, 1940
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Iver Iversens cykelforretning "Riberhus" i Saltgade, Ribe. I forretningen handlede man også med radioer og barnevogne. Vinduet er pyntet i anledning af Chr. X's fødselsdag.
 • Segl fra Ribe Katedralskole
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Segl fra Ribe Katedralskole
 • Maskinrummet, Ribe Vandværk, Hundegade 1, ca. 1900
  Vandbygning i almindelighed
  Maskinrummet, Ribe Vandværk, Hundegade 1, med en medarbejder i baggrunden
 • Vandtårn og vandværk, Hundegade 1, Ribe.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Vandtårn og vandværk, Hundegade 1, Ribe. En flok børn står lænet op af muren mod øst og gadelampe ses til højre i billedet. Udsnit af bygning i Hundegade ses bag vandtårnet. Bygningen er tegnet af bygningsinspektør J. Wilhelm Petersen og opført i 1887.
 • Indvielse af Ribes første gågade 16. juni 1989
  Personer
  Borgmester Jens Christensen (t.h.) og 1. viceborgmester Jørgen Elsted Hansen indvier Ribes første gågade ved at klipper snoren over, mellem Weis og hotel Dagmar i Ribe. Mange tilskuere og noget af Ribe Domkirke ses bag de to borgmestre.
 • Nederdammen i Ribe 1990'erne.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Nederdammen i Ribe, set fra en position mellem nr. 26 (Boston) og nr. 27 (Papirhuset), mod Mellem- og Overdammen. I baggrunden ses Domkirken. Flagallé langs i gaden og Dannebrog på toppen af Borgertårnet.
 • Overdammen i Ribe under omlægning til brosten 1988-89.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Overdammen i Ribe, set fra Torvet ved påbegyndelsen af arbejdet med omlægning fra asfalt til brosten. Ved starten af gaden er opsat midlertidig afspærring af den ene kørebane og skilte med vejarbejde og "Spærret for gennemkørsel"
 • Nederdammen i Ribe, set fra øst mod Mellemdammen ca. 1989
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Nederdammen i Ribe, set fra øst, ud for Postgården, Overdammen 36, mod Mellemdammen. Omlægning fra asfalt til chaussesten er netop afsluttet og gaden er overstrøet med sand. I billedets nederste kant kan ses lidt af markeringen, hvor byporten oprindelig har stået.
 • Renoveringsarbejde i Ribes hovedgade mellem Nederdammen og Mellemdammen 1988-90
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Renoveringsarbejde i Ribes hovedgade, ved broen mellem Nederdammen og Mellemdammen. På billedet ses en stor entreprenørmaskine holdende midt på broen og tre mænd i gang med fritlægning af kabler mm. under fortovet. Bag de tre mænd ses Nederdammen 21, som på daværende tidspunkt indeholdt en tøjbutik med navnet Pikant.
 • Nederdammen i Ribe, opgravet før etablering af permanent gågade 1993-95
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Nederdammen i Ribe, opgravet for renovering af kloak og ledningsnet, før etablering af permanent gågade i Ribe. En rendegraver arbejder midt i gaden. Flere personer ses på fortovet ud for Nederdammen 36 (Postgården) og 38 (Ydermøllen)
 • Nederdammen i Ribe opgravet før etablering af permanent gågade 1993-95
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Nederdammen i Ribe, opgravet for renovering af kloak og ledningsnet, før etablering af permanent gågade i Ribe. Flere personer ses på fortovet ud for Nederdammen 24, og 3-4 mænd i arbejde med kloakeringen. I baggrunden facaderne på Nederdammen 23-27. Der går fodgængere på de udlagte plader, mens vejarbejdere er i gang midt på gaden.
 • Indvielsen af Nederdammen i Ribe som permanent gågade 5. november 1994
  Personer
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Borgmester Jørgen Elsted Hansen holder tale ved indvielsen af første del af gågaden (Nederdammen). En rød snor er udspændt mellem Nederdammen 36 og 37, og bag borgmesteren er mange mennesker samlet på gaden.
 • Indvielsen af Nederdammen i Ribe som permanent gågade 5. november 1994
  Personer
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Borgmester Jørgen Elsted Hansen klipper det røde bånd, som er udspændt mellem Nederdammen 36 og 37, og bag borgmesteren er mange mennesker samlet på gaden.