• Olsen, M.:"Skovmotiv med hus, åløb og to fugle" (beskrivende titel), 1903. Olie på træ.
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Olsen, M.:"Skovmotiv med hus, åløb og to fugle" (beskrivende titel), 1903. Olie på træ. På bagsiden: Til minde om toldassistent Th. Christiansen fra fru Christiansen, Ribe 10/5 1933.
 • Jörgensen, Thv.: "Ribe", 1947. Radering
  Bydele og forstæder
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Jörgensen, Thv.: "Ribe", 1947. Radering. Prospektet er tegnet fra Mellemdammen, broen over Ribe Å.
 • G. Nielsen: Akvarel af Skibbroen
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Havnevæsen
  Parti fra Skibbroen med Ribe Å. Huse på række, skibe i åen.
 • Skibbroen i Ribe og oversvømmet Hovedeng, 1970
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Skibbroen i Ribe med meget høj vandstand i åen og oversvømmet Hovedeng, set fra broen ved Frislusen. Ved åbredden mod Hovedengen ses masterne på vadehavseverten Meretha, som sank den 2. sept. 1968
 • Det gamle skib Meretha sunket i Ribe Å, ved Hovedengen. 1968
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Havnevæsen
  Det gamle skib Meretha sunket i Ribe Å, ved Hovedengen. Det øverste af skroget samt de to master på Meretha, ses ovenvande. I baggrunden ses Logebygningen, Sct. Peders Gade 11, og t.v. Ribe Jernstøberi. Jorden er snedækket.
 • Det gamle skib Meretha sunket i Ribe Å, ved Hovedengen. 1968
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Havnevæsen
  Det gamle skib Meretha sunket i Ribe Å, ved Hovedengen. Det øverste af skroget samt de to master på Meretha, ses ovenvande. I horisonten ses huse langs Jernkærvej og en gård i Mejlby. Jorden er snedækket.
 • Ribe Å og Hovedengen oversvømmet af bagvand, måske 1976
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Ribe Å og Hovedengen oversvømmet af bagvand, efter Kammerslusen i Ribe-diget har været lukket nogle dage, efter kraftig vestlig vind. I forgrunden ses Skibbroen Galeasen "Meretha" ses fortøjet ved åbredden mod Hovedengen.
 • Ribe Å og Hovedengen oversvømmet af bagvand, måske 1976
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Ribe Å og Hovedengen oversvømmet af bagvand, efter Kammerslusen i Ribe-diget har været lukket nogle dage, efter kraftig vestlig vind. I forgrunden til venstre ses Skibbroen. Everten Meretha ses fortøjet ved åbredden mod Hovedengen.
 • Det gamle skib Meretha bliver begravet i åbrinken, ved Hovedengen i Ribe 1973
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Det gamle skib Meretha bliver begravet i åbrinken, ved Hovedengen i Ribe.
 • Det gamle skib Meretha sunket i Ribe Å, ved Hovedengen 1968
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Det gamle skib Meretha sunket i Ribe Å, ved Hovedengen. Det øverste af skroget samt de to master på Meretha ses oven vande. På Hovedengen holder en bil. I horisonten ses huse langs Jernkærvej og en gård i Mejlby.
 • Udstillingsvindue i Mogens Koefoed's Boghandel på V. Stöckens Plads, Ribe 1940'erne
  Boghandel og bogforlag
  Erhvervsliv
  I vinduet ses udstilling med billeder af Kong Chr. X, Dronning Alexandrine Dannebrog og et skilt med teksten: Om Kongen af Danmark står hjerterne vagt. Udstillingen er måske lavet i forbindelse med Chr. X's død den 20.4. 1947, eller i.f.m. Besættelsen/Befrielsen. Nederst i billedet ses teksten: Bog. Papir og Kunsthandel.
 • Tysk militærkøretøj med soldater, 9. april 1940
  Steder
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Besættelsestiden, befrielsen, efterspil og retsopgør
  Kultur, fritid og historie
  Tysk militærkøretøj med soldater passerer Torvet, på vej gennem Ribe, 9. april 1940. Til venstre ses lidt af domkirken og til højre ses gavlen på Torvet 4, hvor kolonialhandler Karl Nørgaard og hans far, tobakshandler Jørgen Nørgaard, havde forretning. På fortovet har mange borgere taget opstilling. På hjørnet af Torvet 4, i 1. sals højde, ses et reklameskilt for meluka cigarer.
 • Tyske soldater i Ribe 9. april 1940.
  Besættelsestiden, Tyskerne i Danmark
  Kultur, fritid og historie
  Tyske soldater i militærkøretøj på Overdammen, Ribe, 9. april 1940.
 • Tyske tropper kører ind i Ribe 9. april 1940.
  Steder
  Tyske militærbiler i Storegade, nuværende Overdammen, 9. april 1940.
 • Hotel Munken, Ribe, marts 1980
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Et kig ned ad Badstuegade i Hotel Munkens sidste tid. Butikken til venstre for indgangen Allis Edels Keramikforretning, der var sidste butik, inden komplekset blev revet ned i 1980. Forinden havde hotellet haft Café, og meget senere fandtes her kortvarigt det hyggelige værtshus Den Sorte Broder.