• Portræt af byfoged og borgmester i Ribe C. A. Tvermoes, 1911.
  Personer
  Portræt af byfoged og borgmester Carl Adolf Madsenius Tvermoes, Ribe. Født i København 30.9. 1863, død i Nykøbing Falster 25. 4. 1917. Gift med Agnes Neuhausen. Tvermoes var byfoged og borgmester i Ribe 1902-1911.
 • Udsigt fra Borgertårnet mod øst, 1890'erne
  Bydele og forstæder
  Steder
  Udsigt fra Borgertårnet mod øst, 1890'erne. Nederst ses husene langs begge sider af Sortebrødregade. I nederste venstre hjørne ses Quedens Gård. Øverst ses Kunstmuseet, Riberhus og Crome og Goldschmidts fabrik, ved skorstenen. Længere mod horisonten ses til venstre Remisen og pakhuset ved jernbanen.
 • "Den danske Bispestols 1000-fest i 1948" i Ribe
  Religion
  Bybilleder Gejstlig procession på 174 personer fra Rådhuset til domkirken. Forrest biskop Scharling. Den svenske biskop Rohde. Biskop Noack. Den norske biskop Krohn-Hansen. Biskop Skat Hoffmeyer. Den finske biskop Malmivaare. De teologiske professorer, bisper emeritusser, provster og præster. Processionen går ind i kirken. De kgl. gæster modtages på stationen. De kører gennem Dagmarsgade til kirken. I kirken ses bl.a. domorganist Rued Langgaard dirigere kirkekoret. (Det må være Ansgarhymnen: Spiritus Domini super me, med melodi af Langgaard, som der synges). De kgl. forlader kirken og tager til amtsgården i Puggaardsgade. Derefter ses de kgl. tage i bil til "Klubbens Hotel" for at spise frokost. De kgl.s afgang fra "Klubben" til stationen. Afgang fra stationen. (Den sidste sekvens findes på de løse stumper film).
 • Stormflodssøjlen på Skibbroen i Ribe, 1990'erne
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Havnevæsen
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Stormflodssøjlen er fotograferet mod sydøst. I baggrunden ses lidt af Ribe Å, og nogle af husene på Mellemdammen. Ved siden af søjlen ses en af Ribes gamle gaslygter.
 • Præstegade i Ribe med Domkirken i baggrunden 1994
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Præstegade i Ribe fra Kapellanboligen, Præstegade 15, mod Domkirken, som ses i baggrunden. I billedets højre side ses den sydlige ende af Kapellanboligen med porten ud mod gaden. Herefter Præstegade 13. I venstre side ses først noget af et stort kastanjetræ i blomst og herefter facaderne på Præstegade 10, 8, 6, 4 og 2.
 • Facadefoto af hotel Dagmar i Ribe 1984
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Hotel Dagmar set fra set vindue i Porsborg. Nederst i billedet ses gelænderet ved nedgangen til Porsborgs kælder. Vinterbillede, sne på taget og på pladsen foran hotellet.
 • Diget ud for Vester Vedsted under stormfloden 3. januar 1976
  Personer
  Ukendt person ses på digekronen. Diget har store skader på både toppen og vestsiden. På digets østside ses slusen, hvor Vestervedsted Bæk løber ud i Vadehavet. Billedet er taget fra lidt syd for Mandø Ebbevej, mod syd.
 • Frk. Tuxens Privatskole, Kongensgade 19, Ribe, set fra gaden.
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Frk. Tuxens Privatskole, Kongensgade 19, Ribe, set fra gaden.
 • Portrætfoto af købmand Johannes Harboe Quedens (1868-1948), Ribe
  Personer
  Portrætfoto i halvprofil af købmand Johannes Harboe Quedens, Ribe.
 • Ribe Fritidscenter, Sportsvej 8, Ribe omkring 1990
  Idræt i almindelighed
  Ribe Fritidscenter, fotograferet fra et højt punkt - lift eller lignende - i retning mod øst. Bagved ses flere sportspladser.
 • Portrætfoto af fru Andersen, Ribe, ca 1930
  Personer
  Fru Andersen var gift med købmand Jens Andersen (1883-1942), Byens Hjørne, Ribe
 • Museumshaven med Ribe Kunstmuseum
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Steder
  Museumshaven med Ribe Kunstmuseum i baggrunden.
 • Kunstmuseets have, Ribe
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Steder
  Kunstmuseets have, Ribe
 • Portræt af Bodil og Astrid Karkov i halvfigur, ca. 1910
  Personer
  Portræt af Bodil og Astrid Karkov i halvfigur. Atelieroptagelse
 • Fire Søskende: Hans Lassen Karkov, Eva Karkov, Katrine Karkov, Anne Karkov, begyndelsen af 1900-tallet
  Personer
  Fire Søskende: Hans Lassen Karkov, Eva Karkov, Katrine Karkov, Anne Karkov, begyndelsen af 1900-tallet
 • Portrætfoto af Ane Cathrine Quedens, ca. 1870
  Personer
  Portrætfoto af Ane Cathrine Quedens siddende ved et bord, ca. 1870.
 • Billede af en far med søn på skuldrene 1921
  Personer
  Billede af en mand med et barn på skulderen. Under billedet skrevet: "Far og Søn". Postkort fra familie i Brørup adresseret til Skrædder Chr. Hansen, Korsbrødregade Ribe, 1921.
 • Domkirkepladsen, Ribe, set fra Torvet mod Skolegade. 1976
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Domkirkepladsen, Ribe, set fra Torvet mod Skolegade. En byggekran ses på pladsen, if.m. nedtagning af vejrhanen på Mariatårnet. I venstre side af billedet ses Processionsomgangen samt et parkeringsskilt. I højre side ses statuen af Hans Adolph Brorson og en del af Domkirken. For enden af pladsen ses enkelte huse i Skolegade. Pladsen er brostensbelagt.
 • Skibbroen, Ribe, set mod vest. Ca. 1960
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Skibbroen, Ribe, set mod vest. En del parkerede biler holder på gaden. Forrest i billedet ses taget på bygningen der rummede offentlige toiletter, som lå under gadeniveau. Toiletterne blev fjernet i 2012.