• Skorstensfejermester Lars Thomsen Keller i sit skorstensfejerudstyr, Ribe, ca. 1915-1940
  Personer
  Skorstensfejermester Lars Thomsen Keller (1883-1958) i sit skorstensfejerudstyr, Ribe ca. 1915-1940. Atelier-opstilling i snelandskab.
 • Portrætfoto af Anne Marie Tønnesen (1875-1951), Ribe, uden briller
  Personer
  Portrætfoto (brystbillede, skråt forfra) af Anne Marie Tønnesen, gift med provst Frederik Tønnesen, Ribe.
 • Portrætfoto af Anne Marie Tønnesen (1875-1951), gift med provst Frederik Tønnesen, Ribe
  Personer
  Portrætfoto (brystbillede) af Anne Marie Tønnesen, gift med provst Frederik Tønnesen, Ribe. AMT bærer runde briller.
 • Gruppeportræt af familier med tilknytning til Øster Vedsted, ca. 1915
  Personer
  1. Johanne Jensen, født Hansen i 1895 (gift med Jesper Jensen) 2, Jesper Jensen fra Sdr, Farup (gift med Johanne Jensen) (de har ejet Grangården i Øster Vedsted) 3. Johanne Clausen Hansen (f. 1895) (gift med Holger Hansen, Ø. Vedsted 4. Niels Clausen Hansen (far til Johanne) (gift med Trine C.H.) (de har ejet Sigpøt beliggende lige overfor Ø. Vedsted Skole) 5. Trine Clausen Hansen 6. Lise Hansen (gift med Hans Nielsen Hansen) 7. Hans Nielsen Hansen (gift med Lise Hansen) (de har ejet Toftegården i Øster Vedsted) 8. Ludvig Hansen
 • Holmevej 18 i Ribe omringet af vand, 14. januar 2007
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Stien ind til Holmevej 18, som er omringet af vand, efter flere dages kraftig vestenvind. Set fra Holmevej.
 • Oversvømmelse på Møllevej i Ribe, 21. januar 2007
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Den nordlige ende af Møllevej oversvømmet på grund af høj vandstand i Stampemølleåen.
 • Høj vandstand i Stampemølleåen omkring Liden Kirstens Bro, 14. januar 2007
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Høj vandstand i Stampemølleåen ved Ribe, omkring Liden Kirstens Bro, set mod sydvest.
 • Høj vandstand i Ribe Å, 27. juli 2007
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Høj vandstand i Ribe Å og oversvømmelse på Hovedengen. I baggrunden ses Ribe vandrehjem og Ribe hallen.
 • Høj vandstand i Ribe Å, 27. juli 2007
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Høj vandstand i Ribe Å og oversvømmelse på Hovedengen. Flere både ligger fortøjet på åen.
 • Høj vandstand i Ribe Å, 27. juli 2007
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Høj vandstand i Ribe Å og oversvømmelse på Hovedengen.
 • Området vest for Riberhus Slotsbanke oversvømmet, 27. juli 2007
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Området mellem Ringvejen og Riberhus Slotsbanke, som gennemskæres af Stampemølleåen, oversvømmet.